Van der Valk Hotel Zuidas


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:

Van der Valk

Architect:

Wiel Arets Architects, Amsterdam

Hoofdaannemer:

Pleijsier Bouw, Nijkerk

Installatie adviseur:

Linthorst Techniek, Apeldoorn

Bouwfysica:

LBP Sight, Nieuwegein

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2015 - 2018

Omvang:

26000 m2 BVO

Locatie:

Amsterdam

Beeldmateriaal:

Wiel Arets Architects, Amsterdam

Aan de oostkant van het zakelijk district van Amsterdam, de ‘Zuidas’ komt een nieuw Van der Valk hotel. Het gebouw wordt ca. 55 meter hoog en gaat ruimte bieden aan 240 hotelkamers, restaurants, congresfaciliteiten en een spa en wellnessruimte. Daarnaast zijn er vier bovengrondse parkeerlagen met in totaal 143 parkeerplaatsen. De plot van het hotel heeft een driehoekige basis, met naar boven toe inhammen. Het gebouw zal gaan voldoen aan de BREEAM OUTSTANDING eisen en zal daarmee het hoogst haalbare duurzaamheidscertificaat verkrijgen.

De opbouw van hotelkamers is geënt op een zo efficiënt mogelijk constructief systeem. Dat wil zeggen minimale constructiediktes en korte overspanningen. En alles zo veel mogelijk geprefabriceerd om een korte bouwtijd te realiseren. Alle kamerscheidende wanden bestaan uit prefab betonwanden van 230 mm dikte en de verdiepingsvloeren uit losse prefab platen van 200 mm dik. Bij de bovenste verdieping, waar de fittness/wellness en spa komt, vervangen open stalen portalen een gedeelte van de wanden.  

Voor de onderste zes verdiepingen is een veel meer open plattegrond gewenst zonder dichte wanden. Hiervoor is een eigen constructief systeem van toepassing met kolommen en een vlakke plaatvloer. Hiervoor worden in het werk gestorte vloeren toegepast gecombineerd met voorspanning met aanhechting (VMA). Hiermee kan een balkloze vloer worden gemaakt en de vloerdikte beperkt blijven tot 300 mm. Om de twee verschillende draagstructuren op elkaar aan te sluiten is ter hoogte van de 7e verdieping een tafelconstructie ontworpen van 900 mm dikte. De prefab kolommen welke onderin het gebouw oplopen tot 850x850 krijgen een organische vorm en zijn ‘willekeurig’ in de plattegrond geplaatst, waardoor het een soort bomen lijken. 

De stabiliteit van de onderste lagen wordt verzorgd door 1 grote kern in het midden en 2 kleinere in de hoeken van het gebouw. Door de kernen in te klemmen in de dikke tafelconstructie, gaat deze vloer als een soort outrigger werken en wordt de uitbuiging aan de top beperkt.