Brugbediencentrale Heerhugowaard


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:

Provincie Noord-Holland

Architect:

Gertrud Topper

Hoofdaannemer:

Aannemersbedrijf Nobel

Bouwkundig adviseur:

Erwin Spuybroek

Installatie adviseur:

Winder Techniek

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2015 - 2018

Omvang:

1500 m2 BVO

Locatie:

Heerhugowaard

Beeldmateriaal:

Jeroen Musch en Pieters Bouwtechniek

In Heerhugowaard is een bediencentrale gerealiseerd. Hierin gekoppeld zijn 33 bruggen en zeven sluizen van de provincie Noord-Holland, twee bruggen van Rijkswaterstaat, een brug van NV Port of Den Helder en een van Recreatieschap Spaarnwoude.

De provincie Noord-Holland wil vervoer over water stimuleren en ook het verkeer op de weg en op het water beter op elkaar af stemmen. Om de scheepvaart beter te kunnen faciliteren is de ambitie om 24 uur per dag vanuit een centrale plek 80 bruggen en sluizen in Noord-Holland te bedienen.

De begane grond kan grofweg opgedeeld worden in twee zones: de zone werkplaats en stalling met een minimaal benodigde netto binnenhoogte van 5 meter en de zone waar de kantine met ondersteunende functies is gesitueerd. Deze zone heeft een netto hoogte die is afgestemd op een vrije doorrijhoogte van 4 m onder de uitkraging.

De centrale hal wordt middels twee entrees zowel vanaf de terreinkant als vanaf de voorzijde ontsloten. De weginspecteurs en de onderaannemers zullen voornamelijk de terreinentree gebruiken, de brugbedienaren zullen gebruik maken van de entree aan de voorzijde van het gebouw.

Met de hoge GPR-score van meer dan 9 punten behoort de centrale tot de meest duurzame gebouwen van de Provincie.

Pieters Bouwtechniek is onderdeel van het ontwerpteam en heeft samen met de architect Gertrud Topper en Erwin Spuybroek de basis gelegd voor de constructie van de brugbediencentrale.Aannemersbedrijf Nobel uit Bodegraven was verantwoordelijk voor de uitvoering.

Dearchitect.nl publiceerde een artikel over het project: ‘Elsewhere is Everywhere’ – Brugbediencentrale met steunpunt wegonderhoud in Heerhugowaard – Gertrud Topper.