Brugdek Bio Science Park


Betrokken partijen

Opdrachtgever:

Gemeente Leiden

Architect:

ipv Delft

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2015 - 2016

Locatie:

Leiden

Beeldmateriaal:

ipv Delft

Het project OBSP maakt deel uit van het Programma Bereikbaarheid van Leiden. In 2009 heeft de gemeenteraad van Leiden de Kadernota Bereikbaarheid vastgesteld. Dit document beschrijft de Leidse visie op de bereikbaarheid tot 2020 voor alle verkeersmodaliteiten.  

Gezien de beperkte ruimte is van het groot belang de nieuwe infrastructuur en bijbehorende civiele kunstwerken goed in te passen in hun omgeving en de vormgeving ervan hoogwaardig te laten zijn. Daarmee wordt beoogd een representatieve stadsentree met de karakteristiek van een “Parkway” te realiseren, waarbij aansluiting wordt gezocht bij het karakter en de uitstraling van Leiden, stad der ontdekkingen, en het Leiden Bio Science Park als een internationaal toonaangevend life science kenniscluster.

De langzaamverkeerstunnel vanaf de Einsteinweg richting de Verbeekstraat, onder de Plesmanlaan, krijgt een nieuwe open en lichte uitstraling.

De fietsbrug Einsteinweg-Verbreekstraat omvat een UHSB dekconstructie en i.h.w. gestort betonnen Landhoofden. De brug wordt aangelegd over een fietstunnel en heeft een overspanning van circa 8,75 m. De brug  is bestemd voor fietsverkeer. Het brugdek heeft een breedte van circa 7,6 m en een verlopende dikte. 

Het brugdek wordt in twee delen geprefabriceerd en ter plaatse aan elkaar gestort. Dit gebeurt met een speciaal soort CRC genaamd JointCast dat speciaal is ontwikkeld voor natte knopen. Het UHSB Brugdek is ontwikkeld in samenwerking met Hicon.