Bunker Office


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:

BHV Groep

Architect:

ARAR Architecten

Hoofdaannemer:

De Vries & Verburg

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2001 - 2008

Omvang:

350 m2 BVO

Locatie:

Rotterdam

Voor de uitbreiding van het reclamebureau BVH te Rotterdam is naast het bestaande kantoor aan de Honingerdijk nieuwbouw gerealiseerd. Het door architect Alwin Reedijk ontworpen gebouw van drie verdiepingen bevindt zich grotendeels onder de grond waardoor het de naam “BunkerOffice” heeft gekregen. Nieuwbouw en bestaand zijn over een breedte van 3,8 meter met elkaar verbonden.

Het gebouw heeft een betonnen draagconstructie met een stalen opbouw. Ondergronds worden de vloeren gedragen door (grondkerende) betonwanden, bovengronds door kolommen. Alle beton, met uitzondering van de bovenzijde van de souterrainvloer, is zichtwerk. De keldervloer (i.h.w.g.) en de souterrainvloer (breedplaat) liggen beneden het maaiveld terwijl de begane grondvloer (i.h.w.g.) ca. 2,0m boven het maaiveld uitsteekt. Door de glasstrook onder de begane grond en de dichte gevel van de bovenliggende verdieping lijkt het gebouw te zweven boven het maaiveld. De constructieve uitdaging hierbij was om een van buiten onzichtbare draagconstructie te creëren. De oplossing is gevonden in een tafel op twee poten. Een in het werk gestorte betonvloer steunt op twee in het midden geplaatste betonkolommen. De vloer kraagt aan alle zijden 3,6 meter uit. De hoekpunten van de vloer steken hierdoor 5,1 meter uit ten opzichte van de kolommen. Op de verdiepingsvloer staan stalen kolommen die het stalen dak dragen.

Een andere uitdaging was het maken van een diepe bouwput op minder dan een meter van een historisch gebouw dat gefundeerd is op staal. Om zakkingen te voorkomen is ter plaatse van de bestaande bebouwing is een extra zware permanente damwand aangebracht dmv silent piling (duwen) die door twee rijden stempelramen zijn ondersteund. Tijdens de bouw zijn geen zakkingen opgetreden en de gevelwanden van het bestaande gebouw zijn ongescheurd gebleven.