Busbaanbrug


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:

Gemeente Almere

Architect:

ipv Delft

Hoofdaannemer:

Ballast Nedam Infra Midden

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2009 - 2012

Locatie:

Almere

Beeldmateriaal:

ipv Delft

Deze verhoogde busbaan (400m) overbrugt de hoofdontsluitingsweg van de binnenstad van Almere en verbindt het drukke centrum met de oostkant van de stad. De kleurstelling van de betonnen brug is afgestemd op de reeds bestaande bebouwing naast de busbaan. Het ontwerp zo rustig en logisch mogelijk, zodat het in de toekomst goed geïntegreerd kan worden in de nieuwe bebouwing. De bovenbouw van de brug is opgebouwd uit prefab betonnen liggers en steunpunten zonder in het werk gestorte druklaag. Het dek bestaat uit 10 velden van voorgespannen kokerliggers en slanke zelfdragende randliggers met een overspanning van 22 meter. Het brugdek sluit aan weerszijden aan op hellingbanen. De tussensteunpunten zijn uitgevoerd als portaalvormige elementen van schoon beton met verlopende doorsnede en hoogte. Dankzij de vormgeving van de steunpunten, lensvormige randliggers en de grote boogstraal van het dek is met standaard liggerprofielen een bijzondere brug gerealiseerd. Dit beeld wordt versterkt door het hekwerk van aluminium gegoten balusters en de gedetailleerde afwerking van het perron en hellingbaan met prefab betonnen panelen.

De beperkt beschikbare tijd in het ontwerpproces zorgde ervoor dat het project als UAV-GC-contract is aanbesteed. Bij een UAV-GC is het ontwerp in hoofdlijnen vastgelegd en is de opdrachtnemer verantwoordelijk voor zowel ontwerp als uitvoering (Design & Construct). Bruggenspecialist ipv Delft maakte het voorlopig ontwerp, dat het beoogde eindresultaat en het materiaalgebruik bepaalt. Pieters  stelde in deze fase de constructieve uitgangspunten en randvoorwaarden op en maakte het constructief ontwerp. Vervolgens werd op basis van dit ontwerp aanbesteed en gegund aan Ballast Nedam Infra Midden. Het ontwerp is door Ballast Nedam samen met prefab leverancier Haitsma in circa 1,5 jaar uitgewerkt en uitgevoerd.