De Nieuwe Vaart


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:

Sikking Vastgoed

Architect:

BNB Architecten

Hoofdaannemer:

K. Dekker Bouw

Bouwmanagement:

Sikking Vastgoed

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2002 - 2009

Omvang:

17000 m2 BVO

Locatie:

Amsterdam

De Nieuwe Vaart betreft een bedrijfsverzamelgebouw van totaal 65 bedrijfsunits en staat op een kavel met vervuilde grond dat is afgedekt met een signaleringsdoek vlak onder het maaiveld. Het pand ligt aan de Nieuwe Vaart en bestaat uit vier bouwlagen. De beganegrond en eerste verdieping zijn gekoppeld, deze units zijn bereikbaar via het oorspronkelijke maaiveld.

Via diverse liften en trappen alsmede een hellingbaan is het tweede maaiveld bereikbaar. Aan dit tweede maaiveld zijn de units bereikbaar op de tweede en derde verdieping. Bijzonder is te vermelden dat Pieters Bouwtechniek Amsterdam, Pieters Bouwtechniek Almere en Pieters Projectbureau zijn onder andere gevestigd in de bedrijfsunits.

De constructie van het gehele gebouw is nagenoeg geheel in prefab beton uitgevoerd. In verband met de grillige vorm en grote afmetingen van de funderingsbalken en poeren is de fundering in het werk gestort. De beganegrondvloer en verdiepingsvloeren zijn uitgevoerd middels kanaalplaten in combinatie met een gevlinderde en gewapende druklaag voor de horizontale schijfwerking. Middels wandliggers en overdrachtsconstructies worden de belastingen uit de bovenbouw overgebracht naar de poeren en uiteindelijk draagkrachtige grondlagen.

Het pand is direct gelegen aan De Nieuwe Vaart. De vervuilde grond in combinatie met een kadeconstructie met verankering middels groutankers zorgde voor een complexe fundering. De kadewand is gerealiseerd middels stalen damwanden in combinatie met groutankers. Moeilijkheid was dat de groutankers en met name de groutprop horizontaal gezien op circa 21 meter vanuit de kadewand zijn gepositioneerd. Hierdoor ontstonden er flinke beperkingen in de mogelijkheid tot het plaatsen van heipalen en konden er op slechts enkele posities palen geplaatst worden naast de kadewanden.