Fietsbrug Fortmond Olst


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:

Provincie Overijssel / Dienst Landelijk Gebied

Architect:

ipv Delft

Hoofdaannemer:

Boskalis / Van Hattem en Blankevoort / Elja Beton en Waterbouw

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2012 - 2014

Locatie:

Olst

Beeldmateriaal:

ipv Delft, Van Hattem en Blankevoort en Stan Janssen, Pieters Bouwtechniek

In een bocht van de IJssel ten noorden van Olst is in de IJsseluiterwaarden een nieuwe nevengeul gegraven. De geul komt in een natuurgebied ter plaatse van de bestaande Fortmonderweg. Dit is een verkeersroute die als fiets- en wandelverbinding in stand gehouden wordt met een nieuwe brug van ruim 100 meter lang. Er treden grote verschillen in waterstanden op. Bij de hoogste waterstand overstroomt de gehele brug.

De  brug heeft een slank, lensvormig dek dat elke 14 meter ondersteund wordt door smalle pijlers uit twee ronde betonnen kolommen. Het  brugdek is opgebouwd vanaf het bestaande maaiveld met een droog prefab systeem waarbij hoofdelementen en inhangelementen verbonden zijn door nok/tandverbindingen. Om zo min mogelijk obstakels te creëren voor stromend water zijn de dekken zonder kesp of pijlerbalk direct op de ronde  kolommen geplaatst. De brugconstructie en het hekwerk zijn robuust en duurzaam gedetailleerd.

Een korte bouwtijd met een montage vanaf maaiveld was mogelijk door het gebruik van stalen buispalen waar de prefab kolommen in afgehangen zijn. Na het afstorten kon het bovenste deel van de buispalen afgebrand worden. Vervolgens zijn de dekken geplaatst en is de geul onder de brug gegraven. Als laatste is het deel van de buispaal boven de laagste waterstand afgebrand.

Fietsbrug Fortmond Olst is in 2015 genomineerd voor de Betonprijs.