Fioretti College


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:

Stichting Fioretti Teylingen

Architect:

Kraaijvanger Architecten

Hoofdaannemer:

Dura Vermeer Bouw

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2008 - 2013

Omvang:

10991 m2 BVO

Locatie:

Hillegom

Beeldmateriaal:

Ronald Tilleman

Naast het VMBO-onderwijs van Fioretticollege biedt het complex onderdak aan een muziek- en dansschool, een sportzaal met NSF-NOC kwalificaties, een welzijnsinstelling voor meervoudig gehandicapten en locatie voor BuitenSchoolse Opvang. De school vroeg om een compact en open structuur voor een nieuwe manier van leren die meer op zelfwerkzame leermethodiek is gericht. De vrij indeelbare vloervelden rondom het atrium resulteren in een zeer compact gebouw, hetgeen niet alleen kostenefficiënt is, maar ook flexibel, aanpasbaar en duurzaam in gebruik is. Het hoofdgebouw heeft een gunstige vormfactor en is voorzien van warmte-koudeopslag, betonkernactivering en warmteterugwinning, waardoor het ook energetisch een zeer duurzaam gebouw is. Het scala aan maatregelen leidt tot een 30% reductie van de energielasten ten opzichte van het bouwbesluit.

Voor de gewenste flexibiliteit is een heldere constructie toegepast die bestaat uit door betonkolommen ondersteunde vlakke vloeren die in twee richtingen overspannen. De vloer is uitgevoerd met een Bubbledeckvloer waarin gewichtsbesparende elementen (bollen van gerecycled kunststof) zijn opgenomen. Langs de contour van de vloer zijn de kolommen iets naar binnen geplaatst. Hierdoor kan de slanke vloer van 280 mm een grid van 7,2 m overspannen en zijn grote vides mogelijk zonder hulp van extra balken of ponskoppen. De prefab gevelelementen zijn met isokorf opgehangen aan de vloer. Voor de grote vloeroverspanningen van het forum en de danszalen (circa 12 m) is de vlakke vloer verhoogt naar 360 mm. Alleen ter plaatse van de trappenhuizen en schacht zijn dragende wanden toegepast die samen de gehele stabiliteit van het gebouw verzorgen. Schoon beton is in het ontwerp toegepast om uitdrukking te geven aan de horizontale gelaagde opbouw van het gebouw. De uitkragende lichte prefab betonranden ter plaatse van de verdiepingsvloeren geven het gebouw een lichte verschijningsvorm. Daartussen bevinden zich terugliggend puien en prefab elementen met kleur en textuur. Er ontstaat een geraffineerd spel met schaduw en diepte.