Gorlaeus Gebouw fase 2


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:

Vastgoedbedrijf Universiteit Leiden

Architect:

INBO | JHK Architecten

Hoofdaannemer:

Heijmans Utiliteit B.V.

Installatie adviseur:

Ingenieursbureau ABT

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2016 - 2026

Omvang:

30000 m2 BVO

Locatie:

Leiden

Beeldmateriaal:

West8, INBO | JHK Architecten

Universiteit Leiden realiseert op het Leiden Bio Science Park een nieuw en duurzaam gebouw met onderzoek –en onderwijsfaciliteiten voor de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen, het Gorlaeus Gebouw. Het nieuwe duurzame gebouw stimuleert academische samenwerking en kennisuitwisseling.

In drie fasen wordt een nieuw gebouw gerealiseerd. De eerste fase van het nieuwe gebouw is in 2016 in gebruik genomen en beslaat 45.000 m². In de periode vanaf 2018 tot en met 2023 is fase 2A, met een oppervlakte van 30.000 m², gerealiseerd. Het gebouw wordt BREEAM gecertificeerd met ambitie BREEAM Excellent. Pieters doet ook de BIM coördinatie.

Fase 2A bestaat uit laboratoria (waarvan een deel trillingsarm), kantoor / werkruimte, zelfstudieplekken en onderwijsruimten (hoor- en werkcollege). In fase 2A zijn ook de gemeenschappelijke voorzieningen gerealiseerd: een bibliotheek, centrale hoofdentree en horeca. Ook zijn er twee grote atria. Ter plaatse van de hoofdentree bevindt zich een Voronoi gevel, gebaseerd op het wiskundig Voronoi-diagram (van wiskundige Georgy Voronoi), symbool voor de faculteit van Wiskunde en natuurwetenschappen.

De vraag van de opdrachtgever is een toekomstbestendig gebouw waarvan de laboratoria van de C vleugel aanpasbaar (veranderbaar) dienen te zijn, om van laboratoria in de toekomst kantoren of onderwijsruimten te maken. Het gebouw wordt dan ook constructief toekomstbestendig middels o.a.:  

  • Hoge verdiepingen en vlakke vloeren.
  • Geschikt voor meerdere functies door het aanhouden van een veranderlijke vloerbelasting van 5,0 kN/m2.

Leiden Bio Science Park
De Universiteit Leiden is de gebiedsontwikkelaar van het Leiden Bio Science Park (LBSP), samen met de gemeenten Leiden en Oegstgeest. Het LBSP strekt zich uit van station Leiden Centraal tot aan de Rijn in Oegstgeest. Het LBSP is een van de meest toonaangevende bioscienceparken in Europa en behoort tot de top 5 van de wereld.

Het Leiden Bio Science Park is het grootste kenniscluster van Nederland op het gebied van Life Sciences & Health en staat internationaal hoog aangeschreven. De clustering van hoogwaardig onderwijs, onderzoek, zorg en bedrijfsleven trekt studenten, wetenschappers en ondernemers vanuit de hele wereld naar kennisstad Leiden. Het Leiden Bio Science Park huisvest het grootste aantal bioscience start-ups in Nederland.

Universiteit Leiden publiceerde een video waarin een impressie wordt gegeven van het gebouw.

Bron: www.universiteitleiden.nl/gorlaeusgebouw