Haarlemmerweg / Westerpark West


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:

Pinnacle Property Developers

Architect:

MVRDV, Elephant, KRFT, Doepel Strijkers, Blauw Architecten, Studio MAKS

Installatie adviseur:

Techniplan

Bouwfysica:

DGMR

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2015 - 2020

Locatie:

Amsterdam

Beeldmateriaal:

Elephant en MVRDV

Van gesloten naar open, van grauw naar groen, van bank naar sofa. Drie processen die samen de transformatie van de ING-panden aan de Haarlemmerweg naar 600 tot 900 woningen vertellen. In de komende jaren ontwikkelt Pinnacle dit kantorengebied tot een aantrekkelijke woonwijk. Het ontoegankelijke grauwe kantorenpark zal gefaseerd veranderen in een open groen verblijfsgebied voor bewoners en omgeving. 

De realisatie van Westerpark West zal daarnaast zorgen voor een sterkere verbinding tussen Sloterdijk, het Westerpark en Bos en Lommer. Het plan wordt gevormd naar de stedenbouwkundige visie van MVRDV en telt 12 woontorens met commerciële plintfuncties en 3 ondergrondse parkeerkelders. Bij het project zijn 6 architectenbureaus betrokken. Pieters Bouwtechniek is hoofdconstructeur voor het gehele plan.

Gebouw “De Voortuinen”
Het plan wordt gefaseerd uitgevoerd, waarbij wordt aangevangen met de transformatie van het voormalig Rijkspostspaarbank gebouw tot woontoren. Dit gebouw wordt naar het architectonische ontwerp van Elephant (Menno Kooistra) opgetopt met drie extra verdiepingen en langs de omtrek van het gebouw ca. 3 meter verbreed met een uitkragende constructie rondom (prefabbeton op staalconsoles). Het gebouw telt uiteindelijk 14 bouwlagen en dankt haar projectnaam, De Voortuinen, aan de markante toepassing van boombakken in deze uitkragende constructie en de woningontsluiting via de buitenzijde van het gebouw. De bestaande betonkernen worden ingrijpend verbouwd tot natte ruimtes in de woningen. De stabiliteit van het gebouw wordt verkregen vanuit de bestaande kern in combinatie met nieuwe liftschachten elders in het gebouw. De fundering van het gebouw wordt versterkt.

Amsterdamwoont.nl publiceerde een artikel over dit project

Gebouw “Cactus” 
Het architectonische ontwerp van MVRDV voor gebouw Cactus kenmerkt zich door een speels pallet aan uitkragingen en setbacks. Het gebouw wordt nieuw opgetrokken als een betonskelet doormiddel van tunnelgietbouw. De woningbeuken zijn ca. 8m breed, waardoor de toren optimaal geplaatst kan worden op de ondergelegen nieuwe parkeerkelder. De toren wordt 13 bouwlagen hoog. De parkeerkelder is 2 ondergrondse lagen diep.

Gebouwen “Peper” en “Zout”
Deze gebouwen naar het ontwerp van Elephant respectievelijk MVRDV kenmerken zich beiden door een grote uitkraging. Het draagskelet wordt uitgevoerd in beton. De gebouwuitkragingen worden uitgevoerd met een staalconstructie met daarin, zowel vakwerken als constructieve raamwerken. Gebouw Peper wordt voorzien van uitkragende balkons van UHSB in verschillende afmetingen, die bovendien schuin gepositioneerd worden ten opzichte van de gevel. Gebouw Zout wordt juist voorzien van loggia’s. 

Beide torens worden op de parkeerkelder geplaatst die zich uitstrekt onder gebouw Peper, Zout en Cactus.

Gebouw 2B
Voor de transformatie van dit bestaande kantoorgebouw tot wooncarré wordt het bestaande betonskelet ingrijpend verbouwd. De centrale betonkernen van het gebouw worden gesloopt, er worden nieuwe stijgpunten aangebracht, deze voorzien tevens in stabiliteit. Er vindt een inbreiding plaats aan de noordzijde en zuidzijde van het gebouw en het gebouw wordt opgetopt (variërend van 1 bouwlaag tot 3 nieuwe bouwlagen). De bestaande VZA-vloeren worden aangepast en plaatselijk versterkt. Om versterkingen in de onderbouw en fundering te minimaliseren wordt de optopping licht uitgevoerd met een staalconstructie en staalframebouw. Het bestaande kelderdek wordt plaatselijk versterkt om een binnentuin aan te kunnen brengen in het centrale open deel van het gebouw in de nieuwe eindsituatie.

Kavel 3
In het meest westelijke deel van het bouwplan worden 7 nieuwe woontorens geplaatst op een bestaande parkeerkelder. Om dit te bewerkstelligen wordt de fundering van de kelder versterkt / uitgebreid, en het kelderdek wordt vernieuwd. De woontorens tellen afwisselend 6 tot 15 bouwlagen. Een aantal torens staat 3 meter uit het lood. Betrokken architecten zijn KRFT, MVRDV, Blauw Architecten, Doepel Strijkers en studio MAKS. Het merendeel van de gebouwen wordt opgetrokken uit beton. Voor 1 van de torens is de ambitie om deze zoveel mogelijk in hout te construeren. Tezamen vormen deze woontorens een bijzonder ensemble van gebouwen met ieder zijn eigen specifieke kenmerken.