Haarlemmerweg / Westerpark West


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:

Pinnacle Property Developers

Architect:

MVRDV, Elephant, KRFT, Doepel Strijkers, Blauw Architecten, Studio MAKS

Installatie adviseur:

Techniplan

Bouwfysica:

DGMR

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2015 - 2023

Locatie:

Amsterdam

Beeldmateriaal:

Laurens Kuiper Architectuurfotografie, hbb Groep, Elephant en MVRDV

Van gesloten naar open, van grauw naar groen, van bank naar sofa. Drie processen die samen de transformatie van de ING-panden aan de Haarlemmerweg naar 600 tot 900 woningen vertellen. Momenteel wordt dit voormalig kantorengebied getransformeerd tot een aantrekkelijke woonwijk. Het ontoegankelijke grauwe kantorenpark wordt gefaseerd veranderd in een open groen verblijfsgebied voor bewoners en omgeving.

De realisatie van Westerpark West zorgt voor een sterkere verbinding tussen Sloterdijk, het Westerpark en Bos en Lommer. Het plan wordt gevormd naar de stedenbouwkundige visie van MVRDV en telt 12 woontorens met commerciële plintfuncties en ondergrondse parkeerkelders. Bij het project waren 6 architectenbureaus betrokken. Pieters Bouwtechniek was hoofdconstructeur voor het gehele plan. Enkele deelprojecten zijn onderstaand toegelicht.

Gebouw “De Voortuinen”
De transformatie van het voormalig Rijkspostspaarbank gebouw tot woontoren was het eerste deelproject in het gebied. Het gebouw is naar het architectonische ontwerp van Elephant (Menno Kooistra) opgetopt met drie extra verdiepingen en langs de omtrek van het gebouw ca. 3 meter verbreed met een uitkragende constructie rondom (prefabbeton op staalconsoles). Ook zijn de bestaande stabiliteitskernen constructief ingrijpend verbouwd met versterkingen aan wanden en in de fundering. Met deze constructieve ingrepen kon een nieuwe woningtypologie tot stand gebracht worden, welke als voorbeeld gezien wordt voor vele transformatieopgaven. Hiervoor is het project in 2022 bekroond met De Gulden Feniks.

Het gebouw dankt zijn naam aan de 3m brede nieuwe uitkraging op iedere verdieping rondom het gebouw. De riante ruimte maakt het gebruik als buitenruimte mogelijk, in het constructief ontwerp zijn stalen boombakken geïntegreerd, het groen en het gebruik van de buitenruimte geven de beleving van een voortuin. De uitkragende constructie is gerealiseerd met een ranke staalconstructie met daarop UHSB betonplaten van 60mm dik, waarmee het gewicht van de constructie beperkt is en gewicht beschikbaar werd gemaakt voor het aanbrengen van de bomen.

Amsterdamwoont.nl publiceerde een artikel over dit project

Gebouw "Blend"
Het architectonische ontwerp van MVRDV voor gebouw Blend kenmerkt zich door een speels pallet aan uitkragingen en setbacks. Het gebouw is nieuw opgetrokken als een betonskelet doormiddel van tunnelgietbouw. De woningbeuken zijn ca. 8m breed, waardoor de toren optimaal geplaatst kan worden op de ondergelegen nieuwe parkeerkelder. De toren wordt 13 bouwlagen hoog. De parkeerkelder is 2 ondergrondse lagen diep.

Gebouwen “Peper” en “Zout”
Deze gebouwen naar het ontwerp van Elephant respectievelijk MVRDV kenmerken zich beiden door een grote uitkraging. Deze uitkragingen waren vastgelegd in het stedenbouwkundige plan van MVRDV, met name om het open karakter en de doorwaadbaarheid van het gebied rondom de gebouwen te faciliteren. Gebouw Salt raakt daarbij met de uitkraging aan de Haarlemmertrekvaart. Gebouw Pepper raakt aan het Brettenpad, een belangrijke fiets- en wandelroute door het gebied die schuin voorlangs het gebouw loopt, de uitkraging volgt dit schuine verloop.

Het draagskelet van de beide gebouwen is uitgevoerd in beton. De gebouwuitkragingen zijn gerealiseerd met uitkragende betonwanden, waarbij met een naar weerszijden uitkragende dwarswand de constructieve uitkraging aan de langsgevels open en transparant konden worden uitgevoerd in een betonraamwerk. In de onderste lagen zijn samengestelde stalen liggers ingestort. De uitkragingen zijn gerealiseerd op een tijdelijke ondersteuningsconstructie. In nauwe samenwerking met de aannemer is in de uitkraging extra wapening aangebracht, om het laten "schrikken" van de ondersteuningsconstructie mogelijk te maken.

Gebouw Pepper is voorzien van uitkragende balkons in allerlei variaties qua oriëntatie (schuin gepositioneerd) en afmeting. Deze zijn uitgevoerd als staalbalkons met een constructief werkende balustrade en opgehangen aan isokorf elementen. Gebouw Salt is voorzien van inwendige loggia's. Beide torens zijn op de 2-laags parkeerkelder geplaatst die zich uitstrekt onder gebouw Pepper, Salt en Blend.