Spinoza20first


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:

BDG Architecten Zwolle

Architect:

BDG Architecten Zwolle

Hoofdaannemer:

Aannemingsmaatschappij Hegeman uit Nijverdal

Installatie adviseur:

Deerns

Bouwfysica:

Deerns

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2018 - 2022

Omvang:

10950 m2 BVO

Locatie:

Amsterdam

Beeldmateriaal:

BDG Architecten Zwolle en Pieters Bouwtechniek

Het Bajes Kwartier is in transitie naar Amsterdams meest duurzame en groene buurt voor wonen, werken, leren en recreëren. Binnen het stedenbouwkundige masterplan van OMA ontwerpt BDG Architecten de energiezuinige nieuwbouw van het Spinoza20First Daltonlyceum met sporthal en jongerencentrum.

Met een compact en efficiënt ontwerp is voor deze uitdagende 3-in-1 opgave optimaal gebruik gemaakt van de beschikbare kavel. Het overkoepelende raster brengt eenheid tussen de school, sporthal en jongerencentrum. Grote gevelopeningen zorgen voor contact en verbinding tussen binnen en buiten. Een vertaling van de filosofie van Spinoza, bij wie verbinding tussen mensen én verbinding van mensen met de wereld om hen heen centraal staat. De functionele sporthal heeft een sterke koppeling met de school, maar kan ook afzonderlijk gebruikt worden en heeft een wijkfunctie.

Het Bajes Kwartier wil de impact van de nieuwbouw op het klimaat tot nul reduceren. Van de oude gevangenis wordt 98% hergebruikt als grondstof voor de nieuwe wijk. Dit sluit goed aan op onze eigen visie op duurzaam en toekomstbestendig bouwen. De biocomposiete geveldelen zijn volledig circulair. Door de toepassing van betongranulaat, een hoogwaardige thermische schil, lage temperatuur vloer-/ luchtverwarming, CO2-gestuurde ventilatie en PV-panelen is het ontwerp voor Spinoza20First bijzonder duurzaam (BENG). De school, sporthal en jongerencentrum worden aangesloten op de warmte-koude-opslag van het Bajes Kwartier.

Flexibele circulaire constructie
Het schoolgebouw bestaat uit een begane grond en drie verdiepingen. Voor de draagconstructie is gekozen voor een kolommenstructuur bestaande uit stalen kolommen en geïntegreerde stalen liggers. De verbindingen tussen kolommen en liggers zijn losmaakbaar uitgevoerd, zodat de staalconstructie zonder sloopwerkzaamheden uit elkaar gehaald kan worden. Voor de verdiepingsvloeren is gebruik gemaakt van een holle kanaalplaatvloer. De kanaalplaatvloeren zijn ten behoeve van de schijfwerking voorzien van een constructieve druklaag. Het gekozen raster voor de school is 8,40 x 7,20 meter, waarbij de grote overspanning met de voorgespannen kanaalplaat wordt gerealiseerd om zoveel mogelijk materiaal te kunnen besparen.

Grote overspanningen
Ter plaatse van de entree is op de eerste verdieping gebruik gemaakt van een verdieping hoog stalen vakwerk toegepast waardoor het aantal kolommen in het entreegebied kon worden beperkt. De stabiliteit wordt verzorgd door de staalconstructie in combinatie met de vloerschijven (kanaalplaat met druklaag) en verticale windverbanden.

Optimale functionaliteit en beperkt materiaalgebruik
De sportvloer van de sporthal bevindt zich op de eerste verdieping. Onder de sporthal zijn op de begane grond de kleedkamers en het jongerencentrum gehuisvest. Ook hier in gebruik gemaakt van een combinatie van geïntegreerde stalen liggers met voorgespannen holle kanaalplaatvloeren. De kanaalplaten hebben een overspanning van 10,80 meter. In verband met de benodigde stijfheid van de vloer is een kanaalplaat van 400 mm toegepast. Door een hart op hart afstand voor de kolommen van 5,40 meter toe te passen ontstaat een optimale flexibiliteit in combinatie met een economische constructie. Door toepassing van de constructieve druklaag in combinatie met een zwevende dekvloer kunnen voorzieningen zoals vloerpotten in de kanaalplaatvloer worden opgenomen en kan aan de geluidseisen worden voldaan. De dakconstructie van de sporthal is een lichte staalconstructie bestaande uit stalen dakplaten met raatliggers. Boven de dakconstructie van de sporthal is een stalen pergola gerealiseerd waarop een zonnepark van zonnepanelen is gemaakt.

Pieters Bouwtechniek is als hoofdconstructeur betrokken geweest bij het ontwerp vanaf de fase SO tot en met de fase TO. Pieters heeft de werkzaamheden uitgevoerd als derde in opdracht van BDG architecten Zwolle (gegadigde). Tijdnes de uitvoering is Pieters de uitwerkend constructeur van de onderbouw en toetsend constructeur voor de bovenbouw namens de opdrachtgever, de gemeente Amsterdam.