Herontwikkeling winkels Kleiweg


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:

Redevco

Architect:

Soeters van Eldonk

Hoofdaannemer:

Koen Hagedoorn, Huizen

Installatie adviseur:

Herman de Groot

Bouwmanagement:

Stevens & Van Dijck, Amersfoort

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2011 - 2012

Omvang:

7000 m2 BVO

Locatie:

Gouda

De slechte staat van de Kleiwegpassage in Gouda was aanleiding voor eigenaar Redevco fundamenteel na te denken over de toekomst. In dit project, dat door de Nederlandse Raad van Winkelcentra NRW uitgeroepen werd tot pilot project ‘Duurzaam bouwen’,  is uitsluitend samengewerkt met bouwteamleden die  formeel BREEAM expert zijn. Het project heeft het 3 sterren BREEAM-NL Nieuwbouw ontwerpcertificaat (voorheen 'very good') behaald. Flink isoleren (nieuwe gevels een RC van 3.5), een gestructureerd afvalbeleid en hergebruik van het bestaande casco, de vloeren en de gevels maken deze score mogelijk.

In het project is de bestaande grootschalige betonstructuur gehandhaafd. De bestaande passage is verwijderd en vervangen door winkelruimte, direct ontsloten vanuit de Kleiweg. De grove betonnen voorgevel aan de Kleiweg is volledig verwijderd en vervangen door een gevel die in maat, schaal en taal aansluit op de historische binnenstad van Gouda.

Zeven nieuwe panden, met een knipoog refererend aan de taal en architectuur van de binnenstad zijn er voor in de plaats gekomen. Elk van de gevels vertelt een Gouds verhaal, variërend van de Goudse kaarsen tot de Goudse helden. Dat de Gouwenaar blij was met het project, bleek wel uit het spontane applaus van passerende burgers, als er weer een gevel uit de steigers kwam.