ICC (International Criminal Court)


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Royal Haskoning DHV

Pieters Bouwtechniek (prefab draagconstructie)

Opdrachtgever:

ICC (International Criminal Court)

Architect:

Schmidt Hammer Lassen architects

Hoofdaannemer:

Courtys (combinatie van VolkerWessels-ondernemingen Visser & Smit Bouw en Boele & van Eesteren)

Installatie adviseur:

Royal Haskoning DHV

Bouwmanagement:

Brink Groep

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2008 - 2015

Omvang:

56000 m2 BVO

Locatie:

Den Haag

Beeldmateriaal:

Simon Bosch

Het ICC is een onafhankelijke rechtbank die personen berecht die worden beschuldigd van genocide, misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden. De nieuwbouw van het eerste permanente internationale strafhof is gevestigd op het terrein van de Alexanderkazerne in Scheveningen en heeft een omvang van 56.000m2 met 1200 werkplekken en 3 rechtszalen en 72.000m2 landschapsinrichting. Het strafhof bestaat uit vijf gelijkvormige volumes met één groter volume (de ‘Court Tower’) ertussen waarin zich de gerechtszalen bevinden. De volumes van verschillende hoogte zijn verbonden via een doorlopende laagbouw, tussen de torens vindt men een openbare tuin. Het complex is geïntegreerd in het duinlandschap en ontneemt dankzij de afstand tussen de torens zo min mogelijk het zicht op de duinen.

De constructie van de kelder bestaat uit in het werk gestorte betonwanden en een in het werk gestorte betonvloer. De constructie van de plint (inclusief de kelder) en de kantoorvleugels is opgebouwd uit een prefab beton skelet. De kolommen, balken en kernwanden zijn geprefabriceerd en op locatie gemonteerd, de vloeren bestaan uit voorgespannen kanaalplaten met een gewapende druklaag. Bij de Court Tower zijn de betonportalen aan beide zijden van de toren in het werk gestort, dit is zichtwerk en een opvallend architectonisch element van het gebouw. Door de aannemer, constructeur en architect is extra aandacht besteed aan de wijze van bekisten om een hoog afwerkingsniveau te kunnen behalen.

Pieters heeft in opdracht van de aannemerscombinatie Courtys, een bouwcombinatie van de VolkerWessels-ondernemingen Visser & Smit Bouw en Boele & van Eesteren, in totaal circa 4.400 elementen getekend en berekend. De korte voorbereidingsperiode voor het prefab beton skelet vereiste een zeer intensieve samenwerking tussen Courtys, Pieters en de ontwerpende partijen.

Op Youtube is een film van het bouwproces te zien.