Rabobank Alkmaar


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:

Rabobank Alkmaar e.o.

Architect:

LKSvdD Architecten

Hoofdaannemer:

Bouwbedrijf De Nijs

Installatie adviseur:

DWA Installatie- en energieadvies

Bouwmanagement:

HEVO

Bouwfysica:

DWA Installatie- en energieadvies

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2007 - 2012

Omvang:

18000 m2 BVO

Locatie:

Alkmaar

Het hoofdkantoor van Rabobank Alkmaar e.o. bestaat uit een eigen kantoorgebouw en een tweede gebouw voor verhuur aan derden. Het is transparant ontworpen met de ambitie om een van de meest duurzame en energiezuinige kantoren van Nederland te zijn. In de grond zit een opslag voor warmte en op het dak staan windmolens, pv-cellen en een opvangsysteem voor regenwater. Dit regenwater wordt opgevangen in een bassin langs één van de twee gebouwen.

De WKO-installatie was een belangrijk uitgangspunt van het gebouw. Hiermee wordt het gebouw duurzaam verwarmd en verkoeld. Er is gekozen voor een energieplafond (in het plafond bevinden zich warmtewisselaars) en constructievloeren van prefab kanaalplaat. Door deze constructie en het toepassen van een tussensteunpunt  in de vloeren is de dikte van de vloer gereduceerd waardoor een aanzienlijke materiaalbesparing mogelijk was. Het dak is ontworpen om enerzijds windmolens te kunnen plaatsen en anderzijds om opstellingen voor pv-cellen mogelijk te maken. De plaats van de windmolens is zodanig gekozen dat er nauwelijks sprake is van het zwaarder belasten van het dak.

De windmolens zijn op inventieve wijze gecombineerd met de constructie van de technische ruimten op het dak. De wanden van deze technische ruimten bestaan uit stalen vakwerken die de windkrachten over een grote oppervlakte verdelen, waardoor de plaatsing mogelijk is geworden. Door het toepassen van isolatoren is voorkomen dat trillingen en geluid vanuit de windmolens doordringt in het skelet van het gebouw.

 

Het skelet bestaat grotendeels uit prefab onderdelen. De vloeren zijn prefab kanaalplaten die opgelegd zijn op prefab betonnen of stalen balken. De verticale constructie bestaat uit prefab kolommen, gevelwanden en gevelborstweringen. Door bewust te kiezen voor prefabricage is de milieubelasting fors verminderd. Daarnaast levert het betonskelet een belangrijke bijdrage aan de warmte en koude huishouding in combinatie met een WKO-systeem.