RDM Campus / Innovation Dock


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:

Havenbedrijf Rotterdam

Architect:

Plus Architecten; Groosman Partners

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2008 - 2012

Omvang:

13400 m2 BVO

Locatie:

Rotterdam

Beeldmateriaal:

Groosman Partners / Pieters

In de machinehal van de voormalige Rotterdamsche Droogdok Maatschappij wordt de Innovation Dock gerealiseerd, bestaande uit onderwijs- en praktijkruimten en kantoren voor innovatieve bedrijven. Het project omvat onder meer de nieuwbouw van ca. 900 m2 kantoorruimten die worden geplaatst in de bestaande machinehal. Groosman Partners heeft voor de nieuwe kantoren onderzoek gedaan naar het plaatsen van een kantoorblok op de huidige begane grondvloer en naar het ophangen van een kantoorblok aan de bestaande kraanbaanconstructies. N.a.v. het onderzoek is gekozen voor de laatste optie. Het oudste deel (ruim 100 jaar oud) heeft een bestaande constructie van ijzeren kolommen en vakwerken voor het dak. Het nieuwere deel (na 1950) bestaat uit gelaste kokerkolommen en dakliggers. In de totale hal zijn zware kranen gebruikt die zijn opgehangen aan kraanbanen in de dwarsrichting van het gebouw. De halconstructie is gefundeerd op een paalfundering, waarbij alleen de kolommen met een poer zijn gefundeerd. De tussenliggende BGG vloer was deels verzakt of beschadigd, waardoor er in 2009 een nieuwe betonnen vloer voor de complete hal gestort is. Deze vloer heeft een dikte van 150 mm, is voorzien van dilataties en heeft een draagvermogen van 15 kN/m2 (Qrep).

Gezien de leeftijd van de bestaande constructies was de sterkte en het koolstofgehalte in de ijzerconstructies onzeker. Daarnaast waren van de huidige stalen constructies niet alle afmetingen bekend. Het berekenen van de restdraagcapaciteit was niet goed mogelijk daarom werd gekozen alleen nieuwe constructies te plaatsen op locaties waarvan zeker was dat daar in de oude situatie ook dezelfde maximale belastingen werden uitgeoefend, zoals de bestaande kraanbanen (de hefvermogens zijn te lezen op de kranen).

Voor het nieuwe kantoorblok wordt een lichte staalconstructie gemaakt van liggers met daarop houten vloeren. Op de vloeren worden uitsluitend lichte scheidingswanden toegepast. Het plafond bestaat tevens uit stalen liggers met houten vloeren. De vloer en het dak worden met stalen trekstaven opgehangen aan nieuwe stalen liggers die aan twee zijden op een kraanbaan worden opgevangen. Het kantoorblok wordt stabiel gehouden door middel van horizontale koppelingen naar de bestaande kolommen.