Villa Kavel 6 Amsterdam


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Architect:

V8 architects Rotterdam

Hoofdaannemer:

Meijer Bouw

Installatie adviseur:

Boviam

Bouwmanagement:

Savills Building & Project Consultancy

Bouwfysica:

ABT

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2015 - 2017

Omvang:

275 m2 BVO

Locatie:

Amsterdam

Beeldmateriaal:

Ossip van Duivenbode

Vakprijzen gewonnen:

Nationale Betonprijs 2017 in de Categorie Woningbouw

Privacy is het ‘leitmotiv’ geweest voor het karakter van de villa. Dit maakte de keus voor een volledige betonnen gevel een vanzelfsprekende. De villa is hierdoor een stoere mix van grootse ruimtes en comfortabele privacy. Bij de keus voor beton is in samenspraak met de opdrachtgever de ambitie gesteld om deze dan ook daadwerkelijk de constructie te laten zijn en niet een esthetische schil. De villa krijgt hierdoor een enigszins civieltechnisch karakter dat verfijnd wordt door middel van een klassieke geplankte bekisting en mee-gestorte ‘schelp’ ornamenten van gietijzer.

De begane grondvloer en de eerste en tweede verdiepingsvloer zijn uitgevoerd als in het werk gestorte vloeren op bekisting. De vloeren zijn door middel van isokorfverbindingen gekoppeld aan de dragende betongevel. De onderzijde van de eerste verdiepingsvloer is zichtwerk en toont ook hier de geplankte bekisting. De houten dakvloer van de woonverdieping bestaat uit hergebruikte bekistingsplanken van de stort van de gevels.

De villa telt vier lagen waarvan de onderste laag, de kelder, zich onder het maaiveld bevindt. Ter hoogte van de begane grondvloer wordt plaatselijk het maaiveld opgehoogd middels EPS blokken, om de gronddruk tegen de gevel te reduceren en om zettingen van het maaiveld te minimaliseren. De constructie van de dakvloer van de woonverdieping bestaat uit houten liggers, die middels isolerende verankeringen verbonden zijn met de dragen betongevel.

De villa kent een complexe uitkraging van de bovenste verdieping, waarbij de patio uitsteekt buiten het hoofdvolume. De vloeren zijn door middel van isokorfverbindingen gekoppeld aan de dragende betongevel.

In 2017 won het project de Nationale Betonprijs 2017.