Vossius Gymnasium


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:

Vossius Gymnasium

Architect:

Marlies Rohmer Architects & Urbanists

Brandtechnisch adviseur:

Nelissen Ingenieursbureau

Installatie adviseur:

Nelissen Ingenieursbureau

Bouwmanagement:

HEVO

Bouwfysica:

Nelissen Ingenieursbureau

Hoofdaannemer:

K. Dekker

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2013 - 2019

Oorspronkelijk bouwjaar:

1931

Omvang:

6700 m2 BVO

Locatie:

Amsterdam

Beeldmateriaal:

Marlies Rohmer Architects & Urbanists

Het Vossius Gymnasium is een school voor totaal 832 leerlingen gehuisvest in een monumentaal schoolgebouw (groot ca. 6.700 m2 bvo) aan de Messchaertstraat 1 te Amsterdam. 

Het Vossius Gymnasium heeft behoefte aan uitbreiding van de lesfaciliteiten en daarnaast heeft de gemeente Amsterdam in deze omgeving behoefte aan sportfaciliteiten (voor het verenigingsleven in de avonden en weekenden). Deze gezamenlijke behoeften hebben ertoe geleid dat het schoolbestuur consensus heeft bereikt met de gemeente Amsterdam om twee nieuwe gymzalen (met vrije hoogte 7 meter!)  met bijbehorende ruimten in de binnentuin ondergronds te realiseren waardoor er binnen het bestaande gebouw ruimte vrijkomt voor uitbreiding van onderwijsfaciliteiten. Zodoende kan het gebouw met een geoptimaliseerde indeling effectiever gebruikt gaan worden in de toekomst. Daarnaast zal er ook een aanvullende aanbouw worden gerealiseerd die moet dienen als leerplein. Maar niet alleen dat, het gymnasium krijgt met deze verbouwing een nieuw elan en een fris schoolklimaat.

Hevo is de opdrachtgever voor dit ambitieuze project. Marlies Rohmer Architects & Urbanists heeft de architectenselectie van het Vossius Gymnasium gewonnen. Pieters Bouwtechniek heeft het constructieve ontwerp gemaakt voor zowel de ondergrondse sportzaal, de serre als de verbouwingen in het bestaande pand.