Brede Buurtvoorziening Morgenstond


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:

Gemeente Den Haag

Architect:

DP6

Hoofdaannemer:

Bouwbedrijf De Vries en Verburg, Stolwijk

Bouwfysica:

DGMR

Coördinerend adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2014 - 2017

Omvang:

5370 m2 BVO

Locatie:

Den Haag

Beeldmateriaal:

DGMR

Aan de Bentelostraat en tegen de bestaande Brede Buurtschool ‘De Krullevaar’ in Den Haag is een nieuw gebouw gerealiseerd met een cluster van verschillende voorzieningen voor de buurt. De locatie biedt onder meer onderdak aan:

  • ‘De Haagse Beek’, een openbare school voor speciaal onderwijs
  • CJG, Centrum voor Jeugd en Gezin
  • Kinderopvang ‘DAK’
  • IKC, een integraal kindcentrum
  • MOOI, welzijnswerk voor kinderen
  • Een sporthal (ter grootte van 2 basketbalvelden)

Het gebouw bestaat uit een langwerpige plattegrond met een kern in het midden en 2 vleugels van ruim 60 meter lang en een breedte van ruim 13 meter bestaande uit 2 bouwlagen. Daarnaast is er nog een eenlaags gedeelte wat de nieuwe locatie verbindt met de bestaande bredeschool de Krullevaar.

Een groot aantal van deze voorzieningen staan direct in verbinding met elkaar door een grote open ruimte in het hart van het gebouw wat tevens als aula kan fungeren. Boven deze kern is een 7 meter hoge gymzaal gesitueerd. Het gebouw is door middel van dilataties constructief gezien opgeknipt in drie delen.

De hoofddraagconstructie van het gebouw bestaat uit stalen kolommen en liggers met prefab betonnen kanaalplaatvloeren als schijf. In de vleugels van het gebouw overspant de kanaalplaat in maximaal 7,2 m.

De constructie van het middengedeelte van het gebouw is afwijkend. Omdat de grote open gymzaal op de 1e verdieping is gesitueerd en de onderliggende ruimtes zo open mogelijk dienen te zijn, wordt er gebruik gemaakt van 6 à 7 meter hoge vakwerken die op een aantal plaatsen de krachten middels kolommen naar de fundering brengt. Met deze vakwerken kan tevens het ruim 4 meter lange overstek gemaakt worden aan de voorzijde van het gebouw. De vakwerkliggers worden geplaatst in de gevels en in de wand tussen de gymzaal en kleedlokalen. Het dak van de gymzaal bestaat uit stalen liggers HEB700 die de gymzaal in 1x overspannen (ca. 25 m).