Brede School Het Dok


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:

Gemeente Oegstgeest

Architect:

Paul de Ruiter Architects

Hoofdaannemer:

de Vries en Verburg

Installatie adviseur:

Arup

Bouwmanagement:

Traject Vastgoed

Bouwfysica:

Arup

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2010 - 2014

Omvang:

3660 m2 BVO

Locatie:

Oegstgeest

Beeldmateriaal:

Sónia Arrepia

De Brede School Het Dok is een startende school in de nieuwbouwwijk Nieuw-Rhijngeest in Oegstgeest. De nieuwbouw bestaat uit een basisschool, kinderopvang, sportzaal en multifunctionele ruimte.

Het gebouw heeft en rechthoekige plattegrond met in het midden een ronde beschutte binnenplaats waar kinderen kunnen spelen. De gebouwdelen variëren in hoogte van 1 tot 2 bouwlagen waarbij er rekening mee is gehouden dat de 2-laagse onderwijsvleugel in de toekomst nog met een extra laag kan worden uitgebreid. Ook op het dak van het 1-laagse middengedeelte van het gebouw is buitenruimte gecreëerd die met een grote trap in verbinding staat met de binnenplaats.

Uit oogpunt van duurzaamheid en vanwege de warme, vriendelijke uitstraling is gekozen voor een houten constructie. Door de keuze voor een kolommenstructuur is een flexibele indeling mogelijk, op enkele plaatsen zijn stalen diagonalen aangebracht om de stabiliteit te verzorgen.

Vanwege de gevoeligheid van een houten constructie voor overdracht van geluid en trillingen zijn op de verdieping zwevende betonnen dekvloeren toegepast en is de gymzaal in staal en beton uitgevoerd.

Er is tijdens de ontwerp- en uitvoeringsfase veel aandacht besteed aan het realiseren van een slim klimaatconcept dat op een energiezuinige wijze een comfortabel klimaat verzorgt. Verse lucht wordt aangezogen via de gevels en verplaatst zich in banen tussen de gelamineerde houten vloerliggers die zijn afgesloten met akoestische roosters. De lucht wordt afgevoerd via een centraal trappenhuis, zo zijn geen aparte ventilatiekanalen nodig, wat materiaal en energie bespaart. Daarnaast wordt veel vrije hoogte gewonnen doordat de luchtkanalen zijn geïntegreerd in de constructiehoogte.