Brug De Weerdsprong


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:

Gemeente Venlo

Architect:

ipv Delft

Hoofdaannemer:

Dura Vermeer Beton- en Waterbouw

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2009 - 2011

Locatie:

Venlo

Beeldmateriaal:

ipv Delft

Brug de Weerdsprong is een fiets- en voetgangersbrug.

Het ontwerp van ipv Delft is een moderne, slanke brug die op subtiele wijze refereert aan de Romeinse historie van Venlo. De Maasboulevard en het stadspark op de Kop van de Weerd worden straks met elkaar verbonden door de nieuwe brug over de passantenhaven. Deze brug vormt een belangrijke schakel in de doorgaande fietsverbinding en is ook de oversteek voor wandelaars langs de Maas. De constructie bestaat uit een slanke betonnen kokerligger op twee bijzondere tussensteunpunten waarvan de takken samensmelten in één punt.