Forumgebouw WUR


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:

Wageningen Universiteit en Researchcentrum

Architect:

Quist Wintermans Architecten

Hoofdaannemer:

Dura Vermeer - Trebbe bouw

Installatie adviseur:

Schreudergroep, Apeldoorn

Bouwmanagement:

ABT Bouwmanagement

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2003 - 2007

Omvang:

35500 m2 BVO

Locatie:

Wageningen

Het Forumgebouw is het centrale onderwijsgebouw in Wageningen waarin de universiteitsbibliotheek en de onderwijsdiensten zijn gehuisvest en de onderbouwcolleges en practica vinden hier plaats. Het Forumgebouw wordt vergeleken met een kasteel, aan de buitenzijde éénduidig en monoliet, aan de binnenzijde complex, met binnenplaatsen en een grote diversiteit aan functies en activiteiten.

Het gebouw bestaat uit drie bouwdelen die op een gezamenlijke kelderconstructie zijn geplaatst. Op de bovenste verdieping worden de drie bouwdelen met elkaar verbonden. Het draagskelet bestaat uit ter plaatste gestorte betonnen kolommen, balken, vloeren en wanden. Een deel van het beton is zichtbeton en is als schoonbeton werk uitgevoerd. De afmetingen van het gebouw zijn groot, met als gevolg grote overspanningen van vloeren en balken, grote lengtes aan kolommen en grote uitkragingen in wandliggers en vloeren.

In de bibliotheek is een hol lichaam gemaakt in de vorm van een bol. De vloeren aan de bovenzijde van de bol kragen uit en zijn met trekstangen opgehangen aan de bovenliggende vloeren. Op de bovenste verdieping (laag 8) zijn met voorgespannen brugliggers (lente tot 30m) verbindingsvloeren gemaakt tussen de bouwdelen. De constructie bestaat uit stalen liggers, voorzien van een betonnen onderrib. Hierdoor ontstaat een raster van 3,60 bij 3,60m van betonnen balken. In de agora bevinden zich twee brede verbindingsbruggen van 19m lengte met voorgespannen wanden. Daarnaast bevinden zich hier twee uitkragende trappen. Achter de liftschachten is een verticaal sprinklerbassin gemaakt (30m hoog).