Hartje Eindhoven


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:

SDK Vastgoed

Architect:

LEVS architecten

Hoofdaannemer:

Stam + de Koning Bouw

Installatie adviseur:

Huisman & Van Muijen

Bouwfysica:

Peutz

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2018 - 2023

Omvang:

25000 m2 BVO

Locatie:

Eindhoven

Beeldmateriaal:

Impressies Groot Hartje, een ontwikkeling van Hartje Eindhoven 2.0 CV, een samenwerking tussen Amvest en SDK Vastgoed.

Aan de PSV-laan in Eindhoven vlak bij het Frits Philipsstadion worden 3 nieuwe appartementenblokken gerealiseerd van maximaal 12 bouwlagen. Hoewel de blokken bij de 1e en 2e verdieping wat uitkragingen kennen, is het project van buitenaf constructief niet heel spectaculair.

De complexiteit van dit project is aan het oog onttrokken en zit in het feit dat deze nieuwe appartementen bovenop 2 bestaande in- en uitritten van een naastgelegen parkeergarage worden gebouwd. Daarbij worden de bestaande palen van deze inritten gebruikt voor het afdragen van de nieuwbouw.

In een eerder stadium is rekening gehouden met toekomstige belasting, maar niet exact met hoe het nieuwe ontwerp is opgezet. Daardoor is er op enkele plaatsen aanvullend draagvermogen gecreëerd door fundatie met nieuwe palen in te kassen in de bestaande hellingbaanwanden. Daarbij diende ook rekening gehouden te worden met paalpuntniveaus op verschillende zandlagen.

De grootste complexiteit zit echter in het feit dat deze rijbanen gedurende de bouw open moeten blijven voor het publiek om te kunnen blijven parkeren. Dat betekent dat er voortdurend mensen aanwezig zijn binnen de bouwveiligheidszone. Pieters Bouwtechniek heeft hiervoor een grondig plan van aanpak gemaakt hoe dit gerealiseerd kan worden. De rijbanen zijn 1 voor 1 afgesloten en daarbij dichtgelegd met zware volstortliggers. Deze dikke vloeren beschermen tijdens de bouw de onderliggende rijbanen voor calamiteiten en zelfs voor het vallen van de zwaarst aanwezige elementen uit de kraan.