Het Kristal


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:

De Woonwensen en Gemeente Apeldoorn

Architect:

De Architekten Cie.

Hoofdaannemer:

Moes Bouwbedrijf Oost

Installatie adviseur:

WHR

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2005 - 2012

Omvang:

38350 m2 BVO

Locatie:

Apeldoorn

Beeldmateriaal:

Dirk Jansen Photography / Pieters

Het Kristal is een multifunctioneel centrum met uiteenlopende doelgroepen en is gerealiseerd op een drie hectare groot gebied ligt Het Kristal centraal in de wijk het Mozaïek in Apeldoorn. Het ontwerp voorziet in een passende huisvesting voor de doelgroepen, met een juiste balans tussen gezamenlijkheid en afzondering. Er is plaats voor een diversiteit aan maatschappelijke voorzieningen waarvan onderwijs één van de belangrijkste onderdelen vormt. Andere voorzieningen zijn detailhandel, kinderopvang en gezondheidszorg.

Er zijn honderd zorgappartementen gerealiseerd, hoofdzakelijk bestemd voor ouderen. Naast het reguliere basisonderwijs (twee scholen, voor 430 leerlingen) is er ook een expertisecentrum voor speciaal onderwijs. Hierin werken instellingen op het gebied van dagbesteding voor (meervoudig) gehandicapte kinderen, zorgonderwijs en revalidatie samen om de 380 leerlingen voor te bereiden op een zelfstandige plek in de maatschappij.

In het ontwerp hebben combinaties van doelgroepen op het gebied van onderwijs een eigen vleugel toebedeeld gekregen. In een vleugel bevinden zich tevens de sportvoorzieningen met een zwembad. De vier vleugels zijn verbonden via het centrale deel in het midden. Dit deel is bestemd voor gemeenschappelijke voorzieningen als een restaurant.

Iedere vleugel heeft op de plek van de aansluiting met het centrale deel een extra verdieping waar de zorgappartementen zich bevinden. De constructie van de laagbouw, de gymzaal, het zwembad en het dak van het centrale deel bestaat uit een houtconstructie van gelamineerde kolommen en liggers. Deze zichtbare houtconstructie voor al de verschillende ruimtes maakt van het plan een eenheid. De hoogbouw met appartementen  bestaat uit een betonconstructie met in het werk gestorte wanden, breedplaten en uitkragende balkons aan alle gevels.