Koningsplein


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:

ASR Dutch Prime Retail Projects bv

Architect:

Rappange & Partners Architecten

Hoofdaannemer:

Burgland Bouw

Bouwmanagement:

FiMek estate bv

Adviseur geotechniek:

Fugro Amsterdam

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2017 - 2021

Locatie:

Amsterdam

Beeldmateriaal:

Google Streetview, Pieters Bouwtechniek en Beeldbank

Aan het Koningsplein, in het hart van Amsterdam, wordt een aaneenschakeling van monumentale panden grondig gerenoveerd. De verschillende monumentale panden aan het Koningsplein, waarvan de bebouwing een geschiedenis kent vanaf 1663 (Heiligewegspoort), zijn in de loop der tijd een samengevoegd pand geworden. Naast een grondige constructieve renovatie is het nieuwe plan voorzien van funderingsherstel met kelder. 

Onder de diverse panden aan het Koningsplein en Singel waren reeds kelders aanwezig. Deze verschilde per pand qua opbouw, diepte en kwaliteit. De supermarkt die voorheen op de begane grond zat, zal in de nieuwe kelder komen en op straatniveau komen winkelruimten voor het winkelend publiek.

Pieters Bouwtechniek is als hoofdconstructeur betrokken bij dit project en verzorgt naast het constructieve ontwerp en uitwerking ook de tijdelijke constructies die noodzakelijk zijn voor de realisatie van de kelder en het toezicht.

In nauwe samenwerking met opdrachtgever, geotechnisch adviseurs en aannemer worden de verschillende bouwfasen van sloop, damwanden en palen tot realisatie van de kelder afgestemd tot een beheersbaar plan en wordt met passende monitoring van gebouw en omgeving de aanpak afgestemd.

De nieuwe kelder heeft een omvang van ongeveer 765m² en een constructieve vrije hoogte van 3,6m. De nieuwe kelder/ fundering ligt hiermee een stuk lager dan de bestaande funderingen en kelders. Om dit te realiseren zijn palen vanaf het begane grondniveau gerealiseerd door de bestaande funderingen/ kelders heen en zijn hierop de verdiepingen op afgedragen met een tijdelijke staalconstructie. Bij sloop van de bestaande fundering en uitgraven zijn de funderingspalen verder afgeschoord tot op de uiteindelijke diepte. Op deze wijze waren er op het diepst punt zogenaamde stalen ‘paaltorens’ van circa 10m hoog. Vanaf hier is de betonconstructie van de kelder opgebouwd tot deze met de begane grond de nieuwe fundering is van de monumentale panden.

Door de bestaande en nieuwe situatie nauwkeurig te modeleren in Revit, is goed inzicht gekregen hoe de verschillende panden in elkaar aangrijpen en welke constructieve ingrepen noodzakelijk zijn in de bovenbouw is. De dakspanten van de verschillende panden en zelfs de markante toren zijn hiermee inzichtelijk gemaakt. Hiermee zijn de karakteristieke onderdelen van het pand goed te beoordelen.

AT5 publiceerde een item over het project en laat hierin zien op welke manier de toekomstige bewoners hun woning kunnen bereiken.

Ook over onder meer de bouw en uitvoering van het project publiceerde AT5 een item (de video in het item gaat vanaf minuut 4.18 over het Koningspplein). 

Stedenbouw publieerde een artikel over de realisatie van de nieuwe kelder onder het pand: Koningsplein, Amsterdam | ruim 160 ton hulpstaal bij realisatie kelder.

Pieters liet onderstaande video maken over de renovatie.