Nieuw Leyden blok 7


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:

Portaal Vastgoedontwikkeling

Architect:

Arons en Gelauff Architecten

Hoofdaannemer:

ERA Contour

Installatie adviseur:

VIAC Installatieadviseurs

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2011 - 2013

Omvang:

5027 m2 BVO

Locatie:

Leiden

Beeldmateriaal:

Arons Gerlauff Architecten

Het programma omvat 42 sociale huurwoningen en 20 parkeerplaatsen. Bijzonder aan het gebouw is de sculpturale balkongevel aan de zuidzijde van het gebouw. De balkons hebben door hun geknikte vormen verschillende verblijfsplekken. Door het verschuiven van de knikken hebben de balkons altijd een dubbele hoogte bij het verblijfsdeel. Het volume van zeven verdiepingen is verdeeld in horizontale banden die de verschillende elementen in het gebouw zoals galerij, balkons en bakstenen verbinden. Hierdoor wordt het relatief hoge gebouw genuanceerd ten opzichte van zijn omgeving.

Op de begane grond ligt het gebouw half ingegraven in het park. Op de kop van het blok komt de entree, recht onder het monumentale trappenhuis, dat is bekleed met halfopen metselwerk. Parkeren ligt net als bij de andere blokken in Nieuw Leyden op de begane grond.

Voor de constructie is het wanden-breedplaatsysteem toegepast met vloeren van 300 mm dik en wanden van 250 mm. Op de begane grond wordt een ongeïsoleerde kanaalplaat met een gevlinderde druklaag toegepast in zowel de bergingen als ter plaatse van de parkeerplaatsen. De balkons worden opgevangen door borstweringen aan de bouwmuren. Op het dak worden de luifelplaten boven de balkons opgevangen met betonnen balken met verlopende hoogte. De galerijen worden opgevangen met consoles aan de bouwmuren.

Het hoofdtrappenhuis tussen as 7 en 9 is een losstaande constructie van prefab bordessen en trappen die worden gedragen door kolommen, een prefab wand en de wand in as 9. Voor de stabiliteit worden de bordessen verbonden met het gebouw.

Het ontwerp is samen met ERA Contour ontwikkeld volgens een vernieuwde bouwteamvorm. Een van de doelen van deze nieuwe vorm is tot verdere integratie tussen alle disciplines te komen. Door het gebruik van BIM technieken is het project (van schets tot start bouw) in 9 maanden ontwikkeld. Constructeur (Pieters Bouwtechniek), Installatie adviseur (VIAC) en architect (Arons en Gelauff) werkten samen in 1 model. Hierdoor kon het ontwerp binnen budget en binnen de tijd gerealiseerd worden.