Water-Wastewater Treatment Plant


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:

Visser & Smit Bouw

Architect:

DHV Bouw & Industrie

Hoofdaannemer:

Visser & Smit Bouw

Installatie adviseur:

ICON

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2008 - 2011

Omvang:

4410 m2 BVO

Locatie:

Maasvlakte

Op de Maasvlakte bouwt Electrabel, Groep GDF Suez, een kolen/ biomassa gestookte energiecentrale. De energiecentrale heeft een piekvermogen van 800MW en bestaat uit een groot aantal constructies. Een van de constructies is de Water-Wastewater Treatment Plant, deze is door Pieters Bouwtechniek uitgewerkt en bestaat uit een centraal gebouw met meerdere verdiepingen en een grondoppervlak van circa 2000m2. Behalve van de plant heeft Pieters ook de constructie uitgewerkt van de fundering van 4 silo’s en een betonnen loading & unloading area voor vrachtwagens. 
Het centrale gebouw van de plant is opgebouwd uit een betonnen keldervloer met een dikte van 800mm, betonnen wanden, een betonnen begane grond vloer met een dikte van 500mm en een 1e verdiepingvloer met een dikte van 400mm. De constructie boven de begane grond vloer is opgebouwd als een skelet bestaande uit stalen kolommen en stalen liggers. De betonnen kelder fungeert als opslag van verschillende chemische vloeistoffen. 
Door de ligging nabij zee en het risico op aantasting door de chemische vloeistoffen zijn hoge eisen aan zowel wapening als beton gesteld. De begane grondvloer en 1e verdiepingsvloer ondersteunen zware installaties. Hiertoe zijn delen van de vloeren berekend op een veranderlijke belasting van 40kN/m2. Naast de wapening van de kelder en de constructie van het stalen skelet heeft Pieters Bouwtechniek het bouwkundige tekenwerk voor dit gebouw gedaan.
Bijzonder aandacht is uitgegaan naar het beperken van de scheurwijdte in de betonconstructie van zowel de kelder van de Water-Wastewater Treatment Plant als de betonnen loading & unloading area. Door het risico op corrosie van de wapening als gevolg van de nabijheid van de zee en het risico op chemische aantasting zijn scheuren in de betonconstructie ongewenst. Om dit te bereiken bij een ongedilateerde constructie met een lengte van circa 40m is zware wapening toegepast in combinatie met aanvullende voorzieningen bij de uitvoering en aanvullende eisen aan het betonmengsel.